Advocats

BIGORRA ADVOCATS és un despatx multidisciplinari que comprèn les principals branques jurídiques.
Les principals àrees d’exercici del bufet són :

– Assessorament i redacció de tot tipus de contractes : Arrendaments, compravendes …
– Llei 2ª oportunitat ; gestió acord extrajudicial de pagaments.
– Negociació bancària : eliminació clàusules sòl i devolució quantitats.
– Negociació de conflictes.

– Separacions .
– Divorcis .
– Custòdia compartida.
– Herències .
– Incapacitats .
– Desnonaments.

– Querelles i denúncies.
– Assistència jutjats, detinguts.
– Delictes patrimonials.
– Violència Domèstica i Gènere. Ordre d’allunyament.
– Defensa i acusació en qualsevol tipus de delictes.
– Alcoholèmies .
– Lesions en accident de trànsit.
– Reclamacions d’indemnitzacions per danys.

Abordant tant d’una perspectiva patronal com del treballador.
– Demandes d’acomiadament, reclamació de quantitat , reconeixement de drets i relacions laborals.
– Demandes en matèria de prestacions de seguretat social ( incapacitat, jubilació , ect) .
– Negociació col·lectiva.
– Clàusules especials en contractació laboral.
– Relacions laborals especials : Alta Direcció.

– Demandes sol·licitant l’eliminació de la clàusula sòl i reclamació dels diners pagats en excés. Reducció de la quota hipotecària.
– Demandes de nul·litat de permuta financera ( swap ) i reclamació de quantitats pagades indegudament.
– Reclamacions contra empreses.
– Responsabilitat administrador .
– Redacció de contractes.
– Constitució de societats.
– Dissolucions i liquidacions.
– Gestió del cobrament d’impagats.

– Reclamacions contra Agència Tributària , Seguretat Social …
– Instàncies davant l’Administració local, autonòmica i estatal.
– Responsabilitat patrimonial de l’Administració.
– Recursos i sancions .
– Contractes Administratius.
– Reclamacions per danys i perjudicis.

Sapiguer més sobre aquest servei

Contacta amb nosaltres per contractar o sapiguer més sobre el nostre servei

Contacte