Assessors fiscals

Assessorament i Gestió Fiscal de l’empresa (SCP, CB), empresaris individuals i persones físiques.
Liquidació i presentació davant d’Hisenda de tots els models oficials requerits a la seva empresa així com qualsevol altra declaració de transcendència tributària:
• IRPF Pagaments fraccionats trimestrals.
• Iva Declaració trimestral i Resum anual.
• Retenció sobre arrendaments Declaració trimestral i resum anual.
• Alta i Baixa en l’IAE.
• Ajornaments de pagaments. Models 115, 180, 303, 390, 347, 349, 130, 131, 123, 193, etc.

Presentació de recursos, reclamacions, assistència i representació en actuacions d’Inspecció davant l’Agència Tributària.

Planificació Fiscal:
Anàlisi i estudi globalitzat de l’Empresa, per a l’aplicació de deduccions i beneficis fiscals que preveu la legislació vigent, buscant minimitzar el cost fiscal.

Sapiguer mes sobre aquest servei

Contacta amb nosaltres per contractar o sapiguer mes sobre el nostre servei

Contacte