Assessors mercantils

Creació i Gestió de noves societats ( gestió de notaries , registre mercantil , obtenció del CIF , redacció d’estatuts, etc..).
Modificacions i adaptacions d’estatuts.
Nomenament d’Administradors .
Confecció de l’acta de la reunió de l’òrgan d’administració de la societat, que anualment s’ha de celebrar per decidir sobre els comptes anuals de cada exercici.
Confecció de l’acta de Junta General Ordinària i Universal de Socis , que anualment s’ha de celebrar per decidir sobre els comptes anuals de cada exercici.
Transformacions i liquidacions.
Fallides i concurs de creditors.
Responsabilitats dels Administradors i altres socis enfront de tercers.

Sapiguer mes sobre aquest servei

Contacta amb nosaltres per contractar o sapiguer mes sobre el nostre servei

Contacte