Recurs guanyat contra Bankia

Imagen

A Bigorra Advocats ens han estimat un recurs de cassació que anul.la uns contractes de permuta financera (anomenats Swap) realitzats amb Bankia; la Sentència els condemna a retornar les liquidacions (més de 40.000.-€) més el interès legal i les costes de primera instància. El Tribunal Suprem considera que Bankia no va donar la suficient informació, amb falta de bona fe i va ocasionar un error al clients a la hora de contractar. No van realitzar el «test de conveniència» per saber si el producte era adequat al perfil dels clients.

Es tracta d`uns contractes molt complexes i que el Banc venia als seus clients com una simple assegurança de que la quota de la hipoteca no pujaria. El que succeïa era que les liquidacions eren sempre a favor de la entitat bancària i quasi mai a favor del client, degut a un sistema de càlcul del interès gens proporcional que sempre beneficiava al Banc.

A Bigorra Advocats vem estudiar el cas del client i vem interposar demanda al Jutjat Mercantil demanant la nul·litat dels contractes i el retorn dels diners. El Suprem considera que la professionalitat i la confiança son els elements imprescindibles i amb aquest tipus de contractes és exigible un estricte deure de informació de forma que li resulti comprensible els riscos patrimonials que comporti el contracte.

En aquest cas, la entitat financera va prescindir de tot el procediment de selecció del client, estudi del producte i del oferiment de la informació mínimament necessària per conèixer el producte.

Els jutjats cada cop estimen més demandes contra entitats bancàries per falta de informació i error en el consentiment.

Si et trobes en un cas similar, truca`ns i estudiem el teu cas.