Angel Bigorra

Advocat i graduat social, fundador del despatx als

inicis dels anys 70 ; seva especialització és el dret

laboral i civil.