Marçal Bigorra

Advocat, amb una experiència de més de 20 anys,

està especialitzat en dret mercantil i família, sent a

més administrador concursal.

.