Estas ofegat pels deutes?

IMG_4830

No pots pagar els teus deutes? La Llei de Segona Oportunitat (1/2015) estableix quatre vies per alliberar els deutes i poder començar de 0. La més interessant és la sol.licitut al Notari de nomenament d`un mediador concursal a través d`un formulari amb la aportació de diversa documentació.

El Notari ha de ser del domicili del sol.licitant i actualment es nombra a través de un sistema rotatiu establert pel Col.legi de Notaris.

El Notari comprova la documentació i nombra a un mediador concursal de una llista, comunica al Jutjat el inici del procés, i fa una sèrie de comunicacions a diversos organismes.

Un dels efectes del inici del procés és la suspensió per dos mesos de les execucions que tingui el deutor.

Si hi hagués un acord el mediador concursal estableix un pla de pagaments. Per la experiència de Bigorra Advocats , els creditors normalment es neguen a cap acord, i sovint ni contesten als requeriments o convocatòries de reunions.

Sinó hi ha possibilitat d`un acord amb els creditors, o el deutor el incompleix, el mediador demana el concurs al Jutjat del teu domicili. Si existeix bona fe i no tens patrimoni, el Jutge concedirà el benefici de la exoneració del passiu. El sol.licitant cal que pagui les despeses generades, anomenats crèdits contra la massa (els honoraris del mediador i del Notari, que legalment estan bastant reduïts).

La llei, no obstant, deixa al marge els anomenats crèdits privilegiats (com per exemples els préstecs hipotecaris).

La llei de segona oportunitat és per a totes les persones; particulars, autònoms, empresaris. Aquesta via és la més recomanable, però la Llei preveu tres altres vies o formules per solucionar el endeutament.

La segona via, és similar a la explicada però sense haver intentat el acord extrajudicial de pagaments; en aquest supòsit apart caldrà pagar un 25% dels deutes o crèdits ordinaris.

 

La tercera via és en el cas de que no puguis pagar el 25% del deutes, el mediador concursal proposa un pla de pagaments durant 5 anys, junt amb altres requisits, com son el no haver obtingut el benefici d`exoneració durant els últims 10 anys, no haver rebutjat una oferta de feina els últims 4 anys i acceptar la inclusió en la secció especial del registre Públic Concursal. Transcorreguts 5 anys es declararà la exoneració definitiva del deutes si ha destinat el 50% dels seus ingressos (excepte la part inembargable).

I per últim la 4ª via és el concurs de creditors normal, en que hi ha una impossibilitat de pagar els deutes. Es demana bona fe del sol.licitant i un cop examinats el actiu i passiu, el administrador concursal elabora un informe de insuficiència de massa activa.

A Bigorra Advocats portem diversos casos i adaptem el pressupost a cada situació. Si tens molts deutes, truca`ns al 93.788.35.12, estudiem el teu cas sense cap compromís