CONCURS EXPRESS 

El mes de setembre passat es va reformar la Llei concursal.  El concurs sense massa és quan el deutor no té actius o no són suficients per pagar les despeses del procés.    Es tracta de situacions en què no és factible pagar els deutes.   És un sistema més ràpi

CONCURS DE PERSONA FISICA SENSE MASSA

La nova Llei concursal (segona oportunitat) estableix un procés d’una persona física que no té patrimoni. La Llei que va entrar en vigor el passat 26 de setembre ha canviat força el procediment. La nova regulació intenta agilitzar els tràmits i abaratir el seu cost. És per a persones qu

ASSEGURANÇA PÈRDUA BENEFICIS (COVID19)

El tancament de l’activitat o les limitacions acordades pel Govern per frenar el Covid han provocat , desgraciadament, enormes pèrdues en la majoria de sectors (restaurants, bars, gimnàsos, etc). En el cas de tenir una assegurança de comerç, habitualment s’inclou una assegurança de pèrdua

CANCEL.LACIÓ DEUTES

Divendres passat vaig rebre una resolució del Jutjat de Primera Instància 4 de Terrassa cancel·lant definitivament els deutes d’ una clienta (quasi 38.000.- €). Ella és treballadora de la ONCE i des de fa temps va veure com li baixaven els seus ingressos al disminuir-se les comissions de ven

LLEI SEGONA OPORTUNITAT

Els deutes no són per tota la vida. Hi ha una regla que els deutes s`han de pagar. No obstant això, la Llei de segona oportunitat ofereix solucions a una situació excepcional d’una persona sobre-endeutament. En primer lloc, s’intenta un acord amb els creditors (que a la pràctica no