EXONERACIÓ DEL PASSIU

Auto d’exoneració passiu del Jutjat Primera Instancia nº 6 de Rubí.   Aquesta setmana m`han notificat la resolució judicial per la que s`exonera , es cancelen els deutes d‘un client per impossibilitat de pagament aplicant la anomenada “Llei de Segona oportunitat”. El procés es va i

despeses hipoteca

El Tribunal Suprem decideix que el impost de la hipoteca va a càrrec del client Una anterior Sentencia del Tribunal Suprem de finals de 2.015 havia declarat la nul.litat de la clàusula de despeses i va obrir la porta a la reclamació per part dels clients. Des de llavors han sigut múltiples les d

custodia compartida

Quan la distancia entre la residencia dels progenitors és un impediment per la custodia compartida i quant no. El criteri del TS El Tribunal Suprem en sentencia del passat 9 de juny, Rec. 1495/2016, ha tornat a deixar clar que la custòdia compartida és la millor opció i la més beneficiosa pel m