CANCEL.LACIÓ DEUTES

Divendres passat vaig rebre una resolució del Jutjat de Primera Instància 4 de Terrassa cancel·lant definitivament els deutes d’ una clienta (quasi 38.000.- €).

Ella és treballadora de la ONCE i des de fa temps va veure com li baixaven els seus ingressos al disminuir-se les comissions de venta.  Va començar a demanar préstecs i contraure deutes que no va poder pagar.

De propietats , ella sols tenia la meitat indivisa de la seva vivenda habitual, conjuntament amb el seu exmarit.  En la sentencia de divorci se li atribuir el ús de la vivenda.

El objectiu del concurs és vendre (liquidar) els bens per satisfer als creditors.

En aquest cas, el pis està hipotecat per lo que es va considerar millor per la clienta refinançar el préstec  disminuint les quotes mensuals. En la sentencia de divorci es va pactar que ella havia de pagar la totalitat de la hipoteca.

No es tracta  d’ un cas habitual , ja que normalment es treu a subhasta el pis i s`ho adjudica la entitat bancària.

El fet de que únicament fos propietària de la meitat va possibilitar que el Banc accedís  a refinançar el préstec.

Un cop arribat a un acord amb la entitat bancària, el administrador concursal va demanar la conclusió del concurs.

Es va demanar la concessió del Benefici de Exoneració del Passiu Insatisfet (BEPI) ja que la clienta havia sigut de bona fe .

Amb aquesta resolució la clienta ja no deu tots aquest deutes (quasi 38.000€) i únicament ha de pagar  la hipoteca del seu pis, de una quantia inferior a la que pagaria per un lloguer actualment.

La concessió del benefici és definitiu ja que ha pagat totes les despeses del procediment i compleix el resta de requisits que estableix la Llei concursal.

Cada cas és diferent i cal analitzar-lo bé des del començament a través d’un advocat especialista. A Bigorra Advocats valorem la teva situació amb el objectiu de que puguis tenir una segona oportunitat. Truca’ns al 937883512 o envia un email a bigorra.canals@icater.org