CANCEL.LACIO DELS DEUTES

Aquesta setmana em van notificar la resolució del Jutjat Mercantil cancel·lant els deutes d’un matrimoni; fa bastants anys, els clients van avalar amb el seu patrimoni els deutes d’una empresa familiar. Amb la crisis la empresa va fer fallida . Els creditors  van començar a reclamar als meus clients. Els deutes conjunts superaven els 500.000.- €, i provenint de diverses entitats bancàries. 

Tenien un embarg sobre el sou i sobre la vivenda. 

Van voler-se acollir a la llei de la segona oportunitat. 

Es va iniciar la mediació concursal a través del Notari, però no es va aconseguir arribar a un acord amb els creditors. No es van presentar a la reunió, com sol ser habitual. 

Es molt important fer aquest tràmit ja que la normativa t`exigeix que el deutor sigui de bona fe, i la forma més senzilla de demostrar-ho és procurant arribar a un acord. 

Al no tenir èxit la mediació es va presentar el concurs al Jutjat Mercantil.  

Es va aconseguir vendre la finca a un tercer i amb el seu producte es van pagar part dels deutes . 

El marit té una motocicleta , però degut a la seva antiguitat no tenia un valor de mercat suficient com per que es subhastés la mateixa. Es va aconseguir que no entrés en la liquidació. 

En aquest cas , la cancel·lació dels deutes (BEPI) és de forma definitiva ja que no podien fer un plà de pagaments pel resta del deute. Normalment es fa un pla de pagaments durant 5 anys amb la quantitat que els deutors poden pagar. 

En aquest cas la llei preveu que sols es pot revocar si s’haguessin ocultat bens durant el concurs.   

Amb la situació actual els clients ja no s`han de preocupar de aquests deutes i ja no tenen el embarg del sou. 

Cada endeutament és diferent, per lo que és importantíssim plantejar de forma correcta des del començament. Demana una visita a Bigorra Advocats al tel. 937883512 o bigorra.canals@icater.org