LLEI SEGONA OPORTUNITAT

Els deutes no són per tota la vida. Hi ha una regla que els deutes s`han de pagar. No obstant això, la Llei de segona oportunitat ofereix solucions a una situació excepcional d’una persona sobre-endeutament.

En primer lloc, s’intenta un acord amb els creditors (que a la pràctica no és sovint aconseguit). S’envia un correu electrònic al col·legi de Notaris, amb el seu DNI i el certificat del Padró.

El col·legi de Notaris de Catalunya li designa un notari del seu domicili. És important estar ben assessorat per un advocat en aquests procediments inicials, ja que condicionen la resta del concurs, així com el seu resultat.

El deutor apareix en la Notaria designada  i proporciona un formulari de la seva situació amb una sèrie de documents (certificat d’antecedents penals, últimes nòmines, Declaració de la renta, relació de deutes, etc). El notari designa un mediador concursal d’una llista, que buscarà un acord amb els creditors. En cas de no ser possible presentarà el concurs al tribunal competent.

I en segon lloc, el concurs busca la liquidació dels actius del deutor per satisfer els creditors. Hi haurà productes de poc valor o que la seva venda sigui poc econòmica, com un vehicle vell. En aquest cas s’exclou del concurs, no es ven perquè el que es podria obtenir és de poc valor, i podria requerir més despeses al deutor.

La Llei busca que el deutor actuï de bona fe i estableixi diferents vies  per a això; el més clar és intentar un acord amb els creditors.

Al final del concurs, una vegada liquidat el seu patrimoni, s’exoneraran els deutes pendents, vostè s`allibera d’ells.

A Bigorra advocats comptem amb una dilatada experiència en Dret Concursal, i hem tractat amb èxit en concursos d’individus, alliberant-los dels seus deutes. Demani cita per telèfon 937883512 (Marçal) o per correu electrònic bigorra.canals@icater.org