CLAUSULA SOL: DICTAMEN ADVOCAT GENERAL DE LA UE: LA BANCA NO HA DE RETORNAR ELS INTERESSOS ANTERIORS A MAIG DE 2.013

th

 

Ahir va sortir a la premsa que el Advocat General de la UE ha emès un dictamen limitant els interessos fins a maig del 2.013, al·legant les conseqüències macroeconòmiques que comportaria el retorn de la totalitat dels interessos .

Es preveu que la Sentencia del Tribunal de Justícia  es dicti a la tardor de aquest any.

La nul·litat de les clàusules abusives determina que els interessos cobrats indegudament s`hagin de retornar; actualment la majoria de les sentències es pronunciaven en aquest sentit.

El dictamen del Advocat general de la UE no és vinculant però acostuma ser un bon indicador del sentit de la sentencia.

Els arguments del Advocat és que les conseqüències econòmiques per la banca espanyola seria massa dures si s’haguessin de tornar la totalitat dels interessos.

La Banca espanyola calcula que en el cas de haver de retornar la totalitat dels interessos la xifra oscil·laria entre els 5.000 i 7.600.- milions de euros.

El dictamen ha provocat el augment en Bolsa de la cotització de la banca i el disgust dels consumidors; Facua considera “indignants i grotesques” les conclusions ja que no s`ha tingut en compte la multitud de desnonaments i una “llarga i aterradora llista de suïcidis”.

La aplicació de la clàusula sòl ha provocat que moltes famílies no hagin vist reduït la seva quota hipotecària, quan els interessos han baixat considerablement.

A Bigorra Advocats hem resolt favorablement molts assumptes de sol·licitud de nul·litat de clàusula sòl i devolució de quantitats indegudament cobrades.

Molts consumidors ni sabien que tenien aquesta limitació, i al conèixer que els interessos baixaven es va començar a preguntar perquè la seva quota hipotecaria sempre era la mateixa.

Degut a la crisis moltes famílies no han pogut pagar la hipoteca, subhastat el pis i desnonats, normalment encara quedava un deute per pagar .

La Llei de Segona oportunitat ofereix varies solucions per intentar començar de nou per persones físiques que tenen multituds de deutes i no saben com seguir endavant.

A Bigorra Advocats estudiem el teu cas per buscar un acord extrajudicial de pagaments , procurant oferir un pla de pagaments als creditors , amb la possibilitat de exonerar les deutes, o bé presentar un concurs.

Truca’ns i estudiarem el teu cas sense compromís.