custodia compartida

Quan la distancia entre la residencia dels progenitors és un impediment per la custodia compartida i quant no. El criteri del TS

El Tribunal Suprem en sentencia del passat 9 de juny, Rec. 1495/2016, ha tornat a deixar clar que la custòdia compartida és la millor opció i la més beneficiosa pel menor -és la regla general-, quan es donen les circumstàncies , i que detalls que abans semblaven insalvables, o almenys problemàtics a la hora d`optar por aquesta forma de custòdia, ara ja no ho son tant.

Establiment de un règim de custòdia en alternança setmanal en la instància

Presentada demanda de divorci per la muller, el Jutjat de Primera Instancia va dictar sentencia por la que establí, a demés de la dissolució del matrimoni, que el règim de convivència dels progenitors amb el fill menor de edat seria compartit atribuint a aquest el ús del domicili familiar, sent els pares que s`alternin per períodes setmanals en la convivència amb el menor.

Sentència de la Audiència Provincial – Possibilitat dels progenitors de residir en localitats distintes.

El marit demandat en la instància va recórrer la sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància en lo concernent a l’obligació de alternar ambdós pares la seva residencia en el domicili familiar quan ostentin la custòdia compartida, sol·licitant poder viure en una altre localitat, pròxima al lloc on es troba el domicili familiar.

La Audiència Provincial de Valencia, en sentencia de 9 Març 2016, Rec. 1277/2015, va donar la raó al ex marit en quant a la possibilitat de residir en localitat pròxima al domicili familiar.

Per això va tenir en compte la distància entre les localitats de residència dels pares, atenent al col.legi on assisteix. Així, va raonar que no era obstacle a la custòdia compartida la distancia entre la residència dels progenitors quant el  desplaçament  entre ambdues poblacions és de uns 43 minuts, temps anàleg al utilitzat  en els desplaçaments dins una ciutat com Madrid o  Barcelona si els  progenitors residissin en una de aquestes ciutats.

Raonament del Suprem – Cal evitar importants desplaçaments

La Sala de lo Civil desestima el recurs d’apel·lació i confirma la sentència de la Audiència Provincial.

Per això tenen en compte que amb posterioritat al dictat de la sentència recorreguda, es va produir un fet, que encara que no acreditat en autos, és reconegut  por ambdues parts, i és que el menor està escolaritzat en una tercera localitat, on el pare treballa como a professor, i que es troba equidistant entre las dues localitats de residència dels pares; per tant resulta igual de perjudicial pel menor el trasllat  al col.legi des de una u altre localitat.

Indica que evidentment, el règim de custòdia compartida suposa beneficis pel menor però també alguna dificultat, doncs suposa normalment el canvi  de domicili en períodes curts de temps; no obstant això queda compensat per la convivència amb els dos pares.

La pròpia Sala ha evitat pronunciar-se a favor de evitar importants desplaçaments fins el lloc de escolarització (per exemple la STS 748/2016, de 21 de desembre, en que es va considerar que no procedia la custòdia compartida per afectar negativament al menor donada la residència dels progenitors en distinta població amb una distància de uns cinquanta kilòmetres, lo que suposava que en setmanes alternes la menor hauria de recórrer aquesta considerable distància per desplaçar-se al col.legi).

No obstant, en aquest cas la citada facultat semblava superada, resultant factible que el fill canvi per períodes setmanals entre ambdues localitats a on resideixen els seus progenitors, al no donar-se especials dificultats.