NOVA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA UE QUE EQUIPARA LES INDEMNITZACIONS

La Sentencia diu que no hi ha una raó objectiva per existir una diferencia entre els contractes temporals e indefinits (12 i 20 dies per any treballat respectivament).

La qüestió va arribar al Tribunal de Luxemburg degut a una treballadora del Ministeri de Defensa, Ana de Diego Porras,  que va tenir diversos contractes temporals de interinitat durant uns 9 anys. Al ser acomiadada va interposar una demanda al Jutjat de lo Social que va plantejar la qüestió al tribunal de la UE.

Aquesta sentencia podria obligar a modificar el actual Estatut dels Treballadors ja que equipara la indemnització de 20 dies per any treballat tant en contractes fixes com temporals.

El TJUE considera discriminatòria la legislació espanyola , sentencia que pot afectar a més de 4 milions de treballadors i que podria afectar a tots els treballadors acomiadats el últim any.

Exigeix als tribunals que reconeguin la mateixa indemnització de 20 dies pels dos tipus de contractes (temporals e indefinits).

“Pel que fa a les condicions laborals, no es podrà tractar els treballadors amb un contracte de duració determinada d’una manera menys favorable que als fixos, pel simple fet de tenir un contracte de durada determinada”.

La Sentencia de 14 de setembre conclou que el sistema espanyol es discriminatori.