RESOLUCIÓ CONTRACTUAL VINCULAT AMB UN CONTRACTE D’UNA FINANCIERA

Actualment la compra o l’arrendament de serveis acostuma a anar lligat d’un finançament; a demés de la necessitat de la gent, les empreses cada vegada més treballen amb entitats financeres per així facilitar el pagament al client.

Es de tots coneguts que actualment per adquirir un vehicle nou si el vols finançar és més barat que si el pagues en efectiu.

No obstant, existeixen riscos en la firma del contracte de finançament, com pot ser que el servei no sigui de la qualitat esperada o no que no es presti el mateix.

En aquest cas, , existiran dos contractes , el de compra o arrendament de serveis i el de la financera, que entrega la suma sol·licitada al principi.

En el cas de que existeixi un mal serveis o que  la cosa no s’ entregui, la financera seguirà exigint el pagament del préstec.

Processalment cal demandar a la venedora o arrendadora de serveis i a la financera, demanant:

1º) la resolució del contracte de compra o de arrendament de serveis, 2º) la resolució del contracte de finançament al estar vinculat amb la de compra o arrendament., 3º) la condemna a la devolució de les quantitats pagades amb els interessos legals .

4º) la cancel·lació de les dades personals dels registres de morosos, y

5º) la condemna a pagar les costes judicials (advocat, Procurador, perit, etc).

Opcionalment es pot demanar la nul·litat de certes clàusules per ser abusives , normalment del contracte de finançament; e inclús en determinades sentencies es declara abusiva per il·legible; hi ha una norma que exigeix que la lletra sigui de una grandària mínima i si és inferior és nul·la.

A Bigorra Advocats el podem assessorar de qualsevol problemàtica que li pugui afectar respecte a clàusules abusives, resolució de contracte, etc.  Sol·liciti dia i hora al tel. 937883512 o al email bigorra.canals@icater.org