despeses hipoteca

El Tribunal Suprem decideix que el impost de la hipoteca va a càrrec del client

Una anterior Sentencia del Tribunal Suprem de finals de 2.015 havia declarat la nul.litat de la clàusula de despeses i va obrir la porta a la reclamació per part dels clients.

Des de llavors han sigut múltiples les demandes contra entitats bancàries per les despeses e impostos pagats pels clients.

A principis d’aquest any el criteri del Jutjat de Primera Instància número 50 de Barcelona (actualment el competent a la província de Barcelona) ja era contrari a la seva reclamació.

En un avanç de la Sentència, el Tribunal Suprem ha fallat a favor de la banca i avala que el client hagi de afrontar en solitari el pagament del impost per la constitució de la hipoteca. La qüestió enfrontava a consumidors i entitats, ja que ambdós son beneficiaris de que es formalitzi el préstec, però les últimes carregaven els costos al client en algunes ocasions.

El ple de la Sala Primera del Tribunal ha decidit, després de analitzar dos recursos per les clàusules de escriptures de les hipoteques, que el client és qui ha de pagar el Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, per el que la hipoteca queda constituïda i registrada. Així, entén que ho ha de fer el receptor, beneficiari últim del préstec.

Les demés despeses , com son Notari, Registre, taxador , el Tribunal Suprem considera que s’han de repartir per meitat.

Normalment les entitats bancàries no accedeixen voluntàriament a pagar la meitat de les despeses, i cal interposar una demanda.

Aquesta qüestió , molt polèmica, pot ser que es resolgui a la justícia europea –al TJUE- ; “Esta sentencia no nos va a detener, una vez más tendremos que llegar a Europa”, planteja Patricia Suárez, Presidenta de ASUFIN.

La resolució definitiva de la nul·litat de la clàusula terra va ser decidida per el TJUE.

“Si el importe medio de una hipoteca ronda los 200.000 euros, lo que se reclama ronda los 2.500 euros multiplicados por ocho millones de hipotecas, estamos hablando de muchos miles de millones”, reflexiona Suárez.

A Bigorra Advocats analitzem el seu cas en concret, i calculem la quantitat que es pot reclamar. Realitzem una reclamació extrajudicial, i en el seu cas la demanda davant el Jutjat. Truca-n`s al 93.78835.12 o envia un email a bigorra.canals@icater.org per tenir una visita.