SENTENCIA GUANYADA CONTRA EL BANC DE SABADELL

Aquest mes de abril vaig rebre la sentencia desestimatòria d’un judici de desnonament; es tractava de un cas clar de precari, en que eles meus clients no tenien ni contracte de lloguer ni pagaven lloguer.

El Banc de Sabadell va presentar una demanda per fer-los fora , que es va tramitar al Jutjat de Rubí. En la contestació vaig observar que el Banc sols aportava com a prova documental un rebut de la contribució, i que tampoc semblava coincidir amb el psi on vivien els meus clients.

Vaig al·legar la falta de legitimació, es a dir que el Banc de Sabadell no era el propietari del pis. Per sorpresa meva, en el judici, la advocada no va aportar cap document ni va fer prova de cap tipus.

La Sentencia desestima la demanda del Banc al dir que el rebut de contribució no prova que el pis sigui propietat del Banc, i condemna a pagar les costes al Banc.

Cal dir que la Sentencia no és ferma, ja que pot interposar recurs d’apel·lació en el termini de 20 dies hàbils, però crec que no apel·laran ja que existeix una falta de prova que en el recurs de cap manera es pot suplir.

La meva opinió és que es va cometre una negligència professional al fer la demanda i no aportar cap document que demostrés que eren els propietaris (una nota simple del Registre de la propietat val menys de 10 euros); la segona errada va ser en el judici , que es podria haver esmenat el error i aportat el document corresponent. Es cert, que jo hagués protestat, però segurament, el Jutge hagués admès el document i hauria estimat la demanda.

La conseqüència és que els meus clients poden seguir disfrutant del pis, sense pagar res, i a demés el Banc haurà de pagar les costes processals.

A Bigorra Advocats el podem assessorar per qualsevol problema que tingui, amb un tracte personalitzat . Poden trucar al 93.78835.12 o escriure a bigorra.canals@icater.org