RESPONSABILITAT DE LA ENTITAT BANCÀRIA EN LA DEVOLUCIÓ DE LES QUANTITATS ENTREGADES A COMPTE EN LES COMPRAVENTES DE VIVENDES.

077

La Llei atorga una protecció al consumidor al comprar la seva vivenda al obligar al venedor a constituir un aval per garantir la devolució de les quantitats entregades a compte en el cas de que la construcció no s’inicia o no acabi per qualsevol causa en el termini convingut.

Està previst en la Llei 57/1968 i la DA 1ª de la Llei 38/1999 que regula la Ordenació de la Edificació.

La jurisprudència estima que l’incompliment de aquesta obligació té caràcter essencial i justifica la resolució de la compravenda.

 

Un cas va ser el de la Audiència Provincial de Valladolid de 10.2.2015 en que es va demandar al Banco Caja de España; es va desestimar la demanda en primera instància però es va estimar la apel·lació i va obligar a la devolució de les quantitats entregades a la promotora venedora per la adquisició sobre planell de una vivenda més traster i un pàrquing.

Però què succeeix si en el contracte no es pacta el aval?

La Sentencia del Tribunal Suprem de 21 de desembre de 2.015 estableix que existeix responsabilitat de la entitat de crèdit en el fet de no haver vigilat que les quantitats ingressades a compte de la construcció havien de estar separades de la resta, especialment si provenen de particulars. Es tracta de  “una colaboración activa de las entidades de crédito   porque de otra forma, como razonan las sentencias de Audiencias Provinciales citadas en el motivo, bastaría con recibir los ingresos de los compradores en una sola cuenta del promotor, destinada a múltiples atenciones, para que el enérgico e imperativo sistema protector de los compradores de la Ley 57/1968 perdiera toda su eficacia”.

La Sentencia estima el recurs de cassació i fixa doctrina jurisprudencial al establir la responsabilitat de les entitats de crèdit.

A Bigorra Advocats estudiem el seu cas i recuperem el seus diners; en primer lloc intentem una via extrajudicial , i de no ser possible li reclamem els seus diners al Jutjat.