SENTENCIA GUANYADA DE RESPONSABILITAT PER NEGLIGENCIA PROFESIONAL.

ImagenAhir em van notificar una Sentencia del Jutjat nº 39 de Barcelona en que s`estima la demanda per negligència professional contra una advocada; el client va encarregar la reclamació de un impagat a una empresa de cobrament de morosos; al cap de uns mesos sense rebre notícies va esbrinar que la empresa contractada havia desaparegut i la advocada encarregada no s`havia presentat a la audiència assenyalada. La conseqüència va ser que el client va haver de pagar les costes i tornar a presentar la demanda.

Bigorra Advocats va procurar des del inici trobar una solució extrajudicial amb la companya, e inclús va demanar la mediació del Col.legi d`Advocats, però la advocada i la seva companyia de assegurances van rebutjar qualsevol solució.

Segons la Sentencia la advocada no va tenir la diligencia exigible ja que havia assumit el assumpte feia sis mesos i que el procurador li va enviar dos recordatoris de la audiència i la va trucar la tarda anterior.

Al·lega la advocada que no va tenir coneixement i que s`hauria de haver provat que en el cas que hagués comparegut a la audiència prèvia s`hauria dictat una sentencia estimatòria.

Bigorra Advocats va aportar un certificat conforme els emails s`havien enviat i rebut per la demandada, i la Sentencia considera que lo que es reclama es la reparació del dany sofert per no anar a la vista.

El Jutjat considera que era la demandada qui havia de provar que el assumpte no tenia cap tipus de possibilitat. A Bigorra Advocats considerem que es va provar que la advocada va rebre els dos emails del procurador i la seva trucada, per lo que era perfectament coneixedora de que l`endemà tenia una vista. A demés , havia acceptat la venia del assumpte feia sis mesos per lo que era responsable del mateix.

La Sentencia condemna solidàriament a la advocada i la asseguradora a pagar les costes pagades, més els interessos i les costes del judici.

Bigorra Advocats en el assumptes que portem procurem exigir la màxima diligencia i cura , i per aquest motiu considerem que és exigible a tots els professionals del Dret.