EXONERACIÓ DEL PASSIU

Auto d’exoneració passiu del Jutjat Primera Instancia nº 6 de Rubí.

 

Aquesta setmana m`han notificat la resolució judicial per la que s`exonera , es cancelen els deutes d‘un client per impossibilitat de pagament aplicant la anomenada “Llei de Segona oportunitat”.

El procés es va iniciar amb una demanda al Jutjat, ja que per un impediment legal no es podia fer el acord extrajudicial de pagaments.

El cas del client és que havia perdut la seva vivenda ja que el banc se l`havia adjudicat en una subasta. Un cop feta la subasta , seguia devent molts diners al Banc.

El deutor ha sigut de bona fe, es a dir, ha col.laborat amb el administrador concursal, no ha ocultat bens , etc. Ademés ha pagat tots els crèdits contra la massa, es a dir els que es generen amb el concurs (administrador concursal , advocat, etc).

Es va haver de impugnar la retribució del administrador ja que segons va decidir el Jutjat pretenia cobrar molt més del que estableix la llei.

Degut a que no podia pagar el administrador es va presentar un plà de pagament, que el Jutjat va acceptar.

També és un requisit no haver sigut condemnat per delictes relacionats amb la insolvència, per lo que cal aportar un certificat d’antecedents penals.

Degut a la falta de pràctica del Jutjat, s’ ha demorat massa, però finalment al client se li ha solucionat el gran problema que tenia.

A Bigorra Advocats tenim experiència en dret concursal, i analitzem la millor solució davant multitud de deutes, amb la finalitat que el client tingui una verdadera segona oportunitat.

És important que el deutor estigui degudament assessorat en tot moment per seguir els passos correctes i aconseguir la finalitat d’aquesta llei, cancel.lar les deutes que son impossibles de pagar.

Truque-ns al tel 937883512 i la primera visita és gratuïta i podem estudiar el teu cas i la millor via per beneficiar-te d ela actual llei.